priser

Tilknytningsavgift privat kr. 10.000.-

Tilknytningsavgift bedrift kr.  15.000.-

Måler: kr 8.- +mva. pr. m3

Minimumkvantum bedr. m/måler 350m3


Vassavgift pr. år kr. 2400,- +mva.

Gardsbruk betaler to årsavgifter.

Hytte/Sommerhus 1/2 årsavgift.

Enslige alderspensjonister (67år) betaler 1/2 årsavgift.